Lwówek Śląski, dolnośląskie

Obiekt | 32 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości: działka nr 143/1 w obrębie Górczyca gmina Lwówek Śląski, o powierzchni użytkowej 0,1503 ha. Działka o kształcie nieregularnym, zabudowana ruinami dwóch budynków przedwojennych z kamieni i cegły od wielu lat nieużytkowane. Położona w pobliżu budynków mieszkalno-gospodarczym oraz drogi. Zgodnie ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego działka nr 143/1 w obrębie Górczycy położona jest na obszarze oznaczonym symbolem IRM/MN jako tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą - KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32.800,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 10.06.2019r. o godz. 830 w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama
„A”.
Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty: 3.280,00 zł w terminie do dnia 06.06.2019r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.
Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki
pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek
płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.
Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej
umowy a nabywca straci wpłacone wadium. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 3a, tel. (075)647-78-71.

  • cena: 18 000 zł
  • 1 154 za m2
Image things

Lwówek Śląski, dolnośląskie

180 000 zł | 220,62 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 816 za m2
Image things

Lwówek Śląski, dolnośląskie

26 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,80 m2 | Parter

  • cena: 26 000 zł
  • 688 za m2