Pawłowice Wielkie, Dolnośląskie

Dom | 119 099 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej wraz zabudowaniami w obrębie Pawłowice Wielkie z przeznaczeniem na cele rolne.
obrębie
I. Przetarg obejmuje nieruchomość rolną wraz zabudowaniami, położoną w
Pawłowice Wielkie, składające się z działek:
- dz.nr 82 o pow. 0,91 ha, działka płaska, o regularnym kształcie , położona jest pośród pól uprawnych. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek rolny klasy I o pow. 0,01 ha,
II o pow. 0,90 ha, przy granicy działki przebiega droga gruntowa nieutwardzona. - dz.nr 16 o pow. 0,27 ha, działka płaska, o regularnym kształcie, położona jest pośród pól uprawnych. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek rolny klasy Ł III o pow. 0,27 ha, przy granicy działki przebiega droga gruntowa nieutwardzona
zna
- dz.nr 15 o pow. 0,34 ha Działka płaska, o regularnym kształcie, położona jest pośród pól uprawnych. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek rolny klasy III a o pow.
0,34 ha, przy granicy działki przebiega droga gruntowa nieutwardzona - 1/12 część działki zabudowanej nr 87/2 o pow. ogólnej 1,06 ha, działka płaska, zabudowana,
budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi - 3 stodoły o znacznym stopniu
zużycia, położona jest na skraju wsi, przy drodze utwardzonej Księgi wieczyste Nr: LE1J/00007638/4, LE1J/00007629/8 prowadzi są Sąd Rejonowy w Jaworze V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działku nr 82; 16 i 15 , położone są na obszarze rolniczym, natomiast działka nr 87/2, położona jest na terenie zabudowy zagrodowej. Nieruchomości wolne są od obciążeń na rzecz osób trzecich II. Przetarg odbędzie się w 24 czerwca 2019 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Wądrożu Wielkim 64, pok. nr 1 Cena wywoławcza wynosi 119 099 zł,
Wadium: 11 000 zł
Przedmiotowa nieruchomość korzysta zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 43 ist.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika przetargu, w zaokrągleniu do pełnych 10 zł.
III. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Gminy Wądroże Wielkie
Nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Mściwojów do dnia 14 czerwca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania na rachunku bankowym Urzędu Gminy oraz przedłożyć organizatorowi przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów i warunków uczestnictwa w przetargu, a mianowicie:
1. Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat
(art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących
w skład gospodarstwa rodzinnego- dowodem jest - WZÓR 1. 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie
gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego.

Image things

Legnica , Dolnośląskie

70 000 zł | 2 pokoje | 46,80 m2

  • cena: 70 000 zł
  • 1 496 za m2
Image things

Zawidów , Dolnośląskie

69 000 zł | 2 pokoje | 58,87 m2 | 1 piętro

  • cena: 69 000 zł
  • 1 172 za m2
Image things

Trzebnica , Dolnośląskie

25 100 zł | 12,90 m2

  • cena: 25 100 zł
  • 1 946 za m2