Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Krosno Odrzańskie, lubuskie

37 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,20 m2 | Parter

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 37 000 zł
 • Miasto: Krosno Odrzańskie
 • Powierzchnia: 22,20 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 1 667 zł
 • Ulica: Bohaterów Wojska Polskiego 8
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 700 zł
 • Numer oferty: 319734X748817031
 • Termin wpłaty wadium: 05-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnejLp.: 1.

Położenie nieruchomości:
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 8/1 Krosno Odrzańskie, dz. nr 231/2 o pow. 0,0541 ha, obręb 0002, udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 101/1000

KW XXXX/XXXXXXXX/X dot. dz. 231/2

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka 231/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MWU1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Budynek mieszkalny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Opis lokalu: Lokal mieszkalny położony jest na parterze, składający się jednego pokoju, kuchni o pow. 22,20 m2. Do lokalu przynależy wc na klatce schodowej o pow. 1,40 m2.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z 4 lokali mieszkalnych.

Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań.

Lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Cena wywoławcza lokalu i udziału w gruncie : 37 000,00

Wysokość wadium : 3 700,00

Termin przetargów odbytych:

Uwagi: Standard wykończenia lokalu niski.
Lokal wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu.Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, budynek B, pokój nr 11Nieruchomość stanowi własność Gminy Krosno Odrzańskie.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do: zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym i faktycznym nabywanej nieruchomości i przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Warunki udziału w przetargu

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 05 stycznia 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Banka Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Historyczne ceny

Image things

Krosno Odrzańskie, lubuskie

160 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 72,74 m2 | Parter

 • cena: 160 000 zł
 • 2 200 za m2
Image things

Krosno Odrzańskie, lubuskie

49 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,50 m2 | Parter

 • cena: 49 000 zł
 • 1 126 za m2