Szczecin, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 169 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,79 m2

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie


Małgorzata Pędziszczak


Kancelaria Komornicza, Monte Cassino 3 /3, Szczecin, 70-464 Szczecin


tel. 918206743 / fax. 914336348


Sygnatura: Km 3127/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Jana Kazimierza 9/4, 71-620 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC, o łącznej powierzchni użytkowej 68,79 m2. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Suma oszacowania wynosi 226 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 85 20300045 1110 0000 0243 6670.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 a w ciągu tygodnia przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie w VI Wydziale Egzekucyjnym pod adresem Kaszubska 42.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Małgorzata PędziszczakHistoryczne ceny

Image things

Szczecin, Skolwin

188 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 85,65 m2

  • cena: 188 250 zł
  • 2 198 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

142 875 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,75 m2 | 3 piętro

  • cena: 142 875 zł
  • 3 785 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

218 700 zł | Mieszkanie | 58,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 218 700 zł
  • 3 771 za m2