Małaszewicze, Lubelskie

Obiekt | 390 000 zł | 2 957,94 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 390 000 zł
 • Miasto: Małaszewicze
 • Powierzchnia: 2 957,94 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 132 zł
 • Ulica: Kolejarzy
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 39 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31929X74777721
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-11 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1004/KNO/292/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2019r. o godz. 10.00 w Lublinie w siedzibie Wydziału Sprzedaży ul. Okopowa 5 -
pok. nr 461
Przedmiot przetargu:
zbycie nieruchomości położonej w Małaszewiczach przy ul. Kolejarzy, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 21/46 o pow. 0,7605 ha, obręb 0015 Małaszewicze wraz z prawem własności zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1B/00090941/6., w której, jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty działki gruntu i właściciel budynków i urządzeń.
Cena wywoławcza: 390 000,00 zł netto
Wadium:· 39 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 4 000,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 39 000,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania NR 1004/KNO/292/2019” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 11.06.2019r

Image things

Świdnik , Lubelskie

112 500 zł | 2 pokoje | 41,72 m2 | 4 piętro

 • cena: 112 500 zł
 • 2 697 za m2
Image things

Pszów , Lubelskie

53 400 zł | 2 pokoje | 43,40 m2 | Parter

 • cena: 53 400 zł
 • 1 230 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

515 849 zł | 1,00 m2

 • cena: 515 849 zł
 • 515 849 za m2