Głuchołazy, Opolskie

Obiekt | 300 000 zł | 345,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Głuchołazy
 • Powierzchnia: 345,40 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 869 zł
 • Ulica: Kolonii Kaszubskiej 1a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31899X74707461
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-31 - Co to znaczy?

Opis

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 611 250,96 PLN wniesiony w całości.

ZAPRASZA

do postępowania ofertowego na sprzedaż

nieruchomości położonej w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej 1aSprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1686/1 o pow. 0,1853 ha i 1686/3 o pow. 0,0290 ha, k. m. 21 obręb 0001 Głuchołazy, oraz działek gruntu nr 573/7 o pow.0,0100 ha i 573/8 o pow. 0,0100 ha, k.m.3 obręb 0007 Konradów wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.Nieruchomość położona jest w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej 1a w powiecie nyskim, w województwie opolskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1P/00033311/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Prudniku - V Wydział Ksiąg Wieczystych.Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych działkach o nr 1686/3 i 573/7, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki.Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanej nie może być niższa niż

300 000,00 PLN netto, (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).Wadium wynosi 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Image things

Głuchołazy , Opolskie

64 000 zł | 3 pokoje | 52,10 m2 | 4 piętro

 • cena: 64 000 zł
 • 1 228 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

160 000 zł | 440,50 m2

 • cena: 160 000 zł
 • 363 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

37 000 zł | Kawalerka | 51,45 m2 | 3 piętro

 • cena: 37 000 zł
 • 719 za m2