Czarne, pomorskie

Mieszkanie | 54 400 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,63 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 54 400 zł
 • Miasto: Czarne
 • Powierzchnia: 35,63 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 527 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 10
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31888X74681699
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-03 - Co to znaczy?

Opis

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO w GDYNI
ogłasza DRUGIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 44 o pow. 35,63 m2 ,położonego na IV piętrze budynku nr 10 przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Czarne powiatczłuchowski, obejmującego 2 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój. Przynależy do niego piwnica o pow. 4,05 m2. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Dla nieruchomości na której posadowiony jest budynek prowadzona jest przez Sąd Rejonowyw Człuchowie księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X. Z własnością przedmiotowego lokalu związany jestudział wynoszący 189/10000 części we współwłasności budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie doużytku właścicieli lokali oraz takim samym udziałem we współwłasności działki gruntu oznaczonej w ewidencji nr 3/30, obręb Czarne Miasto 0001, o obszarze 0,2616 ha.
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MZPP uchwała Rady Miejskiej w Czarnem XLVIII/301/10 z dnia 2010-11-08 obszar oznaczony symbolem B.3.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 21.03.2019 r.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 26.04.2019 r.
Cena wywoławcza: 54 400,00 zł Wadium: 5 500,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej, w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2019 r. przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w Banku Gospodarstwa Krajowego numer konta 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008 .

Image things

Czarne, pomorskie

1 142 791 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 142 791 zł
 • 1 142 791 za m2