Czarne, Pomorskie

Mieszkanie | 99 200 zł | 3 pokoje | 63,15 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 99 200 zł
 • Miasto: Czarne
 • Powierzchnia: 63,15 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 571 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 6
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31886X74677015
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-03 - Co to znaczy?

Opis

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO w GDYNI
ogłasza DRUGIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 63,15 m2,położonego na I piętrze budynku nr 6 przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Czarne powiat człuchowski, obejmującego 3 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój. Przynależy do niego piwnica o pow. 8,22 m2. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Dla nieruchomości na której posadowiony jest budynek prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Człuchowie księga wieczysta SL1Z/00021946/0. Z własnością przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 495/10000 części we współwłasności budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz takim samym udziałem we współwłasności działki gruntu oznaczonej
w ewidencji nr 3/24, obręb Czarne Miasto 0001, o obszarze 0,1439 ha.
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MZPP uchwała Rady Miejskiej w Czarnem XLVIII/301/10 z dnia 2010-11-08 obszar oznaczony symbolem B.3.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 21.03.2019 r.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 26.04.2019 r.
Cena wywoławcza: 99 200,00 zł Wadium: 10 000,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej, w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2019 r. przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w Banku Gospodarstwa Krajowego numer konta 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008 .

Image things

Czarne , Pomorskie

80 000 zł | 3 pokoje | 63,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 80 000 zł
 • 1 270 za m2
Image things

Czarne , Pomorskie

54 400 zł | 2 pokoje | 35,00 m2 | 4 piętro

 • cena: 54 400 zł
 • 1 554 za m2
Image things

Czarne , Pomorskie

56 800 zł | 2 pokoje | 36,00 m2 | 2 piętro

 • cena: 56 800 zł
 • 1 578 za m2