Gryfino, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 55 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,84 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 55 000 zł
 • Miasto: Gryfino
 • Powierzchnia: 45,84 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 1 200 zł
 • Ulica: 9 Maja 13
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31883X74669989
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-11 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/283/2019.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 12.00 w Wydziale Sprzedaży przy ul. Korzeniowskiego 2 w Szczecinie – pok. nr 77.
Przedmiot przetargu:
Nieruchomość lokalowa położona przy ul. 9 maja 13/1 w Gryfinie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie, na którą składa się:
 prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 45,84 m2
, o następującej strukturze użytkowej:
- pokój o powierzchni użytkowej 23,40 m2
- pokój o powierzchni użytkowej 13,30 m2
- aneks kuchenny o powierzchni użytkowej 5,87 m2
- łazienka o powierzchni użytkowej 3,27 m2
 pomieszczenia przynależne do lokalu:
- piwnica o powierzchni 5,94 m2
 udział w nieruchomości wspólnej – 0,1717 części w prawie własności działki o nr ew. 37, obręb 0004 Gryfino,o powierzchni 0,0725 ha oraz prawie własności części wspólnych budynków i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
W związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540) prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu.
Notarialna umowa sprzedaży zostanie zawarta po wydaniu przez właściwy organ zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie lub ujawnieniu w księdze wieczystej prawa własności i wpisaniu w dziale III roszczenia o opłatę.
Cena wywoławcza: 55 000,00 zł netto
Wadium:· 5 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 5 500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/283/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 11.06.2019 r.

Image things

Gryfino, zachodniopomorskie

55 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 55 000 zł
 • 55 000 za m2
Image things

Gryfino, zachodniopomorskie

1 600 000 zł | 1 172,13 m2

 • cena: 1 600 000 zł
 • 1 365 za m2
Image things

Gryfino, zachodniopomorskie

1 600 000 zł | 1 172,13 m2

 • cena: 1 600 000 zł
 • 1 365 za m2