Drożejowice, Świętokrzyskie

Obiekt | 89 930 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację)
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Skalbmierz na cele nierolne, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wymienionej w wykazie z dnia 28.03.2019r.
I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość nierolna niezabudowana położona w obrębie Drożejowice, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka:

Opis nieruchomości i innych składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży:
Działka nr 442/55 położona jest w granicach zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 865 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 30.09.1959r. Nr KI.VII-2/49/59, obecnie wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości woj. świętokrzyskiego dnia 20.10.2008 r. pod pozycją A. 204. W skład nieruchomości wchodzi:
 droga wewnętrzna wykonana z trylinki o pow. 910 m2 - nr inwentarzowy 220/000435,
 ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie betonowym o pow. 150 m2 - nr inwentarzowy 220/000436,
 ogrodzenie z elementów prefabrykowanych żelbetowych na słupkach żelbetowych o pow. 240 m2 - nr inwentarzowy 220/000437
 drzewostan.
Stan prawny nieruchomości:
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie prowadzona jest, przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, Księga Wieczysta nr KI1I/00028643/5.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się:
23 maja 2019 r. o godzinie 10:30
w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach,
ul. Piaskowa 18, 25 - 323 Kielce.

Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

348 867 zł | 188,70 m2

  • cena: 348 867 zł
  • 1 849 za m2
  • cena: 80 000 zł
  • 80 000 za m2
  • cena: 259 667 zł
  • 1 520 za m2