Strzegom, dolnośląskie

44 000 zł | Mieszkanie | 19,30 m2

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 44 000 zł
 • Miasto: Strzegom
 • Powierzchnia: 19,30 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 280 zł
 • Ulica: Jeleniogórska 18
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 400 zł
 • Numer oferty: 318501X745929345
 • Termin wpłaty wadium: 02-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/939/2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13:00 w dniu 05.01.2024 r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.

Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 02.01.2024 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.
Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Strzegomiu przy ulicy Jeleniogórskiej 18,
województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 19,30 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o
powierzchni 11,07 m2 oraz udziałem wynoszącym 1293/10000 w częściach wspólnych budynków oraz w
prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3, obręb 0005, Grabina Pd Nr 5
o powierzchni 0,0634 ha
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia
nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW
sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5
do Regulaminu.
Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Dla działki nr 3, Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako współwłaściciel
nieruchomości w udziale 8050/10000 części wpisana jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, jako pozostali współwłaściciele wpisani są właściciele wyodrębnionych lokali.
Cena wywoławcza: : 44 000,00 zł netto
Wadium:· 4 400,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 500,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek
VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Historyczne ceny

Image things

Dzierżoniów, dolnośląskie

140 000 zł | Mieszkanie | 47,01 m2

 • cena: 140 000 zł
 • 2 978 za m2
Image things

Strzelin, dolnośląskie

72 100 zł | Działka | 0.0803 ha.

 • cena: 72 100 zł
Image things

Serby, dolnośląskie

66 000 zł | Działka | 0.0883 ha.

 • cena: 66 000 zł