Wrocław, Fabryczna

256 000 zł | Mieszkanie | 51,70 m2

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 256 000 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 51,70 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 4 952 zł
 • Ulica: Stabłowicka 148
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 25 600 zł
 • Numer oferty: 318497X745919977
 • Termin wpłaty wadium: 02-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/936/2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz.11:00 w dniu 05.01.2024r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ul. Joannitów 13.
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 02.01.2024r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.
Przedmiot przetargu:
prawa własności lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 148
o powierzchni użytkowej 51,70 m² wraz z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej powierzchni
17,85 m2 oraz udziałem w wysokości 1910/10000 w częściach wspólnych budynków i budowli,
a także w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki Nr 43/4
o powierzchni 0,0078 ha i Nr 43/7 o powierzchni 0,0830 ha, obręb 026401_1.0043, Pracze
Odrzańskie.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia
nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW
sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5
do Regulaminu.
Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Dla działek nr 43/4, 43/7 AM23, obręb Pracze
Odrzańskie, o powierzchni łącznej 0,0908 ha Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena wywoławcza: 256 000,00 zł netto
Wadium: 25 600,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 3 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w
dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Krzyki

390 000 zł | Mieszkanie | 49,56 m2

 • cena: 390 000 zł
 • 7 869 za m2
Image things

Wrocław, Stare Miasto

500 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 52,50 m2 | 1 piętro

 • cena: 500 000 zł
 • 9 524 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

401 000 zł | Mieszkanie | 62,42 m2

 • cena: 401 000 zł
 • 6 424 za m2