Jaworzno, śląskie

230 000 zł | Mieszkanie | 46,40 m2

- 21 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 230 000 zł
 • Miasto: Jaworzno
 • Powierzchnia: 46,40 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 4 957 zł
 • Ulica: Tysiąclecia 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 23 000 zł
 • Numer oferty: 318493X745910609
 • Termin wpłaty wadium: 11-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„GÓRNIK”
w Jaworznie al. marsz. Piłsudskiego 72
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (aukcję) na sprzedaż nw. nieruchomości lokalowych przy:Tysiąclecia 6/49 Oś. Stałe pow. użytk. 46,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 99/10000 we współużytkowaniu wieczystym działki oznaczonej nr 146/4 w obr. 122, o pow. 3930m2 oraz we współwłasności części wspólnych budynku które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali objętych księgą wieczystą gruntu, będącego własnością Gminy Miasta Jaworzna. Cena wywoławcza – 230 000,00 złWarunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 11.12.2023r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Jaworzno nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136.

Historyczne ceny

Image things

Jaworzno, śląskie

43 130 zł | Działka | 0.017 ha.

 • cena: 43 130 zł
Image things

Jaworzno, śląskie

247 600 zł | Działka | 0.1975 ha.

 • cena: 247 600 zł
Image things

Jaworzno, śląskie

1 zł | Mieszkanie | 64,59 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2