Jaworzno, śląskie

236 000 zł | Mieszkanie | 46,55 m2

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 236 000 zł
 • Miasto: Jaworzno
 • Powierzchnia: 46,55 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 5 070 zł
 • Ulica: Al. Tysiąclecia 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 23 600 zł
 • Numer oferty: 318492X745908267
 • Termin wpłaty wadium: 11-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu mieszkanie o powierzchni 46,55 m2 zlokalizowane na Osiedlu Stałym w Jaworznie przy Al. Tysiąclecia 4/62.

Aukcja odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych nr 2 przy ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 15.12.2023r. o godz. 10:40

Istnieje możliwość obejrzenia lokali w dniu 06.12.2023 r. w godz. 14ºº – 15ºº.Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 11.12.2023r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Jaworzno nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział Członkowsko – Prawny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.Informacji udziela Dział Członkowsko – Prawny tel. 032 615-57-5

Historyczne ceny

Image things

Jaworzno, śląskie

79 292 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,90 m2 | 2 piętro

 • cena: 79 292 zł
 • 1 939 za m2
Image things

Jaworzno, śląskie

6 300 zł | Działka | 0.1374 ha.

 • cena: 6 300 zł
Image things

Jaworzno, śląskie

143 550 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,65 m2

 • cena: 143 550 zł
 • 4 027 za m2