Mikołów, Centrum

241 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,97 m2

- 8 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 241 000 zł
 • Miasto: Mikołów
 • Powierzchnia: 42,97 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 5 609 zł
 • Ulica: Planty 6
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 24 100 zł
 • Numer oferty: 318491X745905925
 • Termin wpłaty wadium: 16-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Spółdzielni, położonej
w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 6/14


Cena wywoławcza przedmiotu przetargu 241 000,00 zł – sprzedaż nieruchomości lokalowej przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 24 100,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto Spółdzielni – MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 na co najmniej trzy dni robocze przed przetargiem. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 roku o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Historyczne ceny

Image things

Mikołów, śląskie

160 000 zł | Działka | 0.1051 ha.

 • cena: 160 000 zł
Image things

Mikołów, Śmiłowice

220 000 zł | Działka | 0.1856 ha.

 • cena: 220 000 zł
Image things

Mikołów, Centrum

120 900 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 33,04 m2 | 1 piętro

 • cena: 120 900 zł
 • 3 659 za m2