Leszno, wielkopolskie

192 275 zł | Mieszkanie | 67,60 m2

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 192 275 zł
 • Miasto: Leszno
 • Powierzchnia: 67,60 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 2 844 zł
 • Ulica: Gabriela Narutowicza 49
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 19 227 zł
 • Numer oferty: 318457X745826297
 • Termin wpłaty wadium: 06-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości (PO1P/GUp-s/678/2023) ogłasza konkurs ofert na zakup nieruchomości lokalowej (KW XXXX/XXXXXXXX/X) w zabytkowej kamienicy z drugiej połowy XIX wieku położonej w miejscowości Leszno o powierzchni użytkowej 67,60 m2 wraz z ułamkowym udziałem 928 /16814 w części w prawie współwłasności gruntu i takim samym udziałem w tych częściach budynku, które służą właścicielom wszystkich lokali. Do lokalu należy pomieszczenie piwniczne nr P4A, oraz pomieszczenie Strychowe S4A o łącznej powierzchni 25,20 m2

Położony w Lesznie, przy ul. Gabriela Narutowicza 49/4A, 400 metrów od Rynku w Lesznie, a kamienica znajduje się w pobliżu Parku Miejskiego, Teatru Miejskiego oraz Willi Rudolpha Molla.Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie.Cena wywoławcza wynosi 192 274,60 zł tj. 70% ceny oszacowania.Oferent obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 19 274,46 zł na rachunek bankowy masy upadłości, tytułem: Wadium, PO1P/GUp-s/678/2023 Leszno.Oferty w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać do kancelarii syndyka (Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa) w terminie do dnia 06.12.2023 r., godzina 16:00. Decyduje data wpływu. W wypadku przesyłania oferty pocztą, ofertę należy umieścić w dodatkowej kopercie z opisem „Oferta – konkurs ofert – PO1P/GUp-s/678/2023 Leszno– nie otwierać przed dniem 07.12.2023 r.”.Szczegółowe wymogi formalne w zakresie treści ofert znajdują się w Regulaminie konkursu.Otwarcie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 13:00.

W wypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty, syndyk zorganizuje licytację celem wyłonienia nabywcy, w której kwota postąpienia wynosić będzie 5 000,00 zł. Licytacja odbędzie się w online w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 15:00.

Historyczne ceny

Image things

Leszno, wielkopolskie

2 950 000 zł | Działka | 1.0702 ha.

 • cena: 2 950 000 zł
Image things

Leszno, wielkopolskie

280 000 zł | Działka | 0.0854 ha.

 • cena: 280 000 zł
Image things

Leszno, wielkopolskie

416 000 zł | Działka | 0.1033 ha.

 • cena: 416 000 zł