Kielnarowa, podkarpackie

235 542 zł | Dom | 123,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 235 542 zł
 • Miasto: Kielnarowa
 • Powierzchnia: 123,50 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 907 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 23 554 zł
 • Numer oferty: 318453X745816929
 • Termin wpłaty wadium: 13-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości

ogłasza przetarg na sprzedaż składników masy upadłości w postaci:- udziału ½ części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr ew. 329/1 o pow. 0,1000 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Kielnarowa gm. Tyczyn nr KW XXXX/XXXXXXXX/XCena wywoławcza nieruchomości wynosi 235 542,00 zł i stanowi 100 % ceny oszacowania

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z oznaczeniem pakietu którego dotyczy oferta, z napisem "PRZETARG: RZ1Z/GUp-s/83/2022– postępowanie upadłościowe Krystyny Drwięgi – Stępień " w siedzibie Kancelarii Syndyka –ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w terminie do 13.12.2023r. przy czym liczy się data wpływu oferty a nie data wysyłki.Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłata wadium w łącznej wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego Krystyny Drwięgi – Stępień o nr: 96 8642 1126 3012 1149 0737 0001Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w siedzibie Kancelarii Syndyka – Kancelaria Syndyków sp. z o.o. ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów w dniu 14.12.2023r. o godz. 9.00Szczegółowe warunki przetargu oraz operaty szacunkowe udziałów i nieruchomości będących przedmiotem przetargu są wyłożone do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 9/3 tel. 609 036 100 email:

Image things

Rzeszów, podkarpackie

198 675 zł | Mieszkanie | 56,75 m2 | 1 piętro

 • cena: 198 675 zł
 • 3 501 za m2
Image things

Borowa Góra, podkarpackie

57 568 zł | Działka | 0.2168 ha.

 • cena: 57 568 zł
Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2