Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Elbląg, Zawada

78 955 zł | Mieszkanie | 34,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 78 955 zł
 • Miasto: Elbląg
 • Powierzchnia: 34,00 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 2 322 zł
 • Ulica: Wiejska 3c
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 7 896 zł
 • Numer oferty: 318444X745795851
 • Termin wpłaty wadium: 18-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci:
a) udziału o wielkości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 39 o powierzchni użytkowej 34 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 2,80 m2, położonego w Elblągu, przy ul. Wiejskiej 3C, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta, zaś dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, w którym z kolei znajduje się w/w niewyodrębniony lokal, Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 78 955,20 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100)
3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
4. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia ofert decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.*****a@g***********.pl
5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 7 895,52 zł w terminie do dnia 18.12.2023 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr: 11 1140 1153 0000 4640 5200 1036.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.
8. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 19.12.2023 roku o godzinie 10:00.
9. W przypadku, gdy wpłyną oferty więcej niż od jednego oferenta, syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali porównywalne, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 19.12.2023 r. o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana z postąpieniem wynoszącym 2 500,00 zł.

Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

32 492 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 51,22 m2 | 1 piętro

 • cena: 32 492 zł
 • 634 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

3 300 000 zł | Lokal Użytkowy | 1 293,44 m2

 • cena: 3 300 000 zł
 • 2 551 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

1 950 000 zł | Działka | 0.5448 ha.

 • cena: 1 950 000 zł