Tuliszków, wielkopolskie

206 753 zł | Dom | 181,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 206 753 zł
 • Miasto: Tuliszków
 • Powierzchnia: 181,69 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 138 zł
 • Ulica: Leśna 9
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 675 zł
 • Numer oferty: 318443X745793509
 • Termin wpłaty wadium: 14-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt: PO1P/GUp-s/347/2023 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 181,69 m2 położonym przy ul. Leśnej 9a w Tuliszkowie oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 32,00 m2 położonym przy ul. Leśnej 9 w Tuliszkowie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1660, gmina Miasto Tuliszków, pow. Turecki, woj. wielkopolskie dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 206.753,40 zł brutto (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 40/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2023 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii).

Wadium należy wpłacić w wysokości wadium w wysokości 20.675,34 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 34/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dniu 18.12.2023 r. przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 10:30.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin.

Image things

Tuliszków, wielkopolskie

32 378 zł | Działka | 1.1 ha.

 • cena: 32 378 zł
Image things

Tuliszków, wielkopolskie

31 793 zł | Działka | 1.15 ha.

 • cena: 31 793 zł
Image things

Tuliszków, wielkopolskie

15 203 zł | Działka | 0.55 ha.

 • cena: 15 203 zł