Drezdenko, lubuskie

10 459 zł | Dom | 76,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 10 459 zł
 • Miasto: Drezdenko
 • Powierzchnia: 76,00 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 138 zł
 • Ulica: Plac Sportowy 12
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 318440X745786483
 • Termin wpłaty wadium: 13-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości, Drezdenko

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej s, sprzeda udział wynoszący 3/24 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 109 o powierzchni 0,0754 ha, w tym Br/RV – 0,0248 ha, RV – 0,0506 ha, położona w Drezdenku, obręb Radowo, przy Placu Sportowym nr 12, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki, woj. lubuskie.

Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 10.458,50.

Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2023r., godz. 12.00, w siedzibie syndyka ul. Górna Wilda 91/1, 61-563 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w siedzibie syndyka.

Image things

Drezdenko, lubuskie

150 000 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 150 000 zł
Image things

Drezdenko, lubuskie

150 000 zł | Działka | 0.1126 ha.

 • cena: 150 000 zł
Image things

Drezdenko, lubuskie

160 000 zł | Działka | 0.15 ha.

 • cena: 160 000 zł