Jadów, mazowieckie

46 305 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 46,80 m2 | 9 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 46 305 zł
 • Miasto: Jadów
 • Powierzchnia: 46,80 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 989 zł
 • Ulica: Łojewska 16
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 9
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 5 000 zł
 • Numer oferty: 318417X745732617
 • Termin wpłaty wadium: 08-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Piotra Bielińskiego (sygn. akt: XIX GUp 536/22) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział wynoszący 1/8 części we współwłasności lokalu mieszkalnego, objętego księgą wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, o powierzchni 46,80 m2. Wartość dla sprzedaży wymuszonej udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 46.305,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych 00/100).

Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady:
a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie 100% wartości jego oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 46.305,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych 00/100).
b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłego wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100),
c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100),
d) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - Piotr Bieliński- Udział w Nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2023 r. o godz. 12:00.

Image things

Siedlce, mazowieckie

162 750 zł | Działka | 0.1128 ha.

 • cena: 162 750 zł
Image things

Warszawa, Praga-Południe

181 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,12 m2 | 3 piętro

 • cena: 181 500 zł
 • 7 850 za m2
Image things

Konstancin-Jeziorna, mazowieckie

350 000 zł | Mieszkanie | 41,46 m2

 • cena: 350 000 zł
 • 8 442 za m2