Gościcino, pomorskie

211 667 zł | Dom | 243,20 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 211 667 zł
 • Miasto: Gościcino
 • Powierzchnia: 243,20 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 870 zł
 • Ulica: Południowa 7
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 31 750 zł
 • Numer oferty: 318385X745657673
 • Termin wpłaty wadium: 12-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Szymon Fudalewski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul.Wniebowstąpienia 4/sala nr VI odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 części nieruchomości położonej: 84-241 Gościcino, ul.Południowa 7, gmina Wejherowo, należącej do dłużnika ca, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiącej działkę gruntu nr 979, o pow. 794 m 2, o kształcie regularnego czworokąta, dobrze naświetloną, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, na planie prostokąta z garażem, dwukondygnacyjnym w tym poddasze w skłonie połaci dachu, całkowicie podpiwniczonym, o pow. użytkowej 243,2 m 2. Program użytkowy budynku: parter: salon, 2 pokoje, garderoba, kuchnia, spiżarka, łazienka i przedpokój oraz klatka schodowa, poddasze: na dzień oględzin - otwarta przestrzeń, bez ścianek działowych, stan surowy zamknięty, podpiwniczenie: garaż z kanałem, kotłownia, pom. gospodarcze, komunikacja oraz część zaadaptowana na cele mieszkalne: pokój, pokój z aneksem kuchennym i łazienka. Budynek w części jest wykończony i użytkowany (parter i podpiwniczenie), w części (poddasze) stanowi stan surowy zamknięty, do całkowitego wykończenia. Obiekt nie oddany do użytkowania, wymaga nakładów finansowych na całkowite zakończenie inwestycji i formalne zakończenie budowy. Brak dokumentów dot. nawet częściowego odbioru, brak dziennika budowy, stan zaawansowania budowy - 76,8% ; Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy Wejherowo znajduje się na terenie, dla którego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 979 znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – ekstensywnej.

Suma oszacowania wynosi 317 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 211 666,66zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 750,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP S.A. O/Wejherowo 91102019120000940200118240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4, w sekretariacie Sekcji d/s Egzekucyjnych, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w Wejherowie, ul.Sienkiewicza 2E operat szacunkowy nieruchomości.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Image things

Gościcino, pomorskie

97 500 zł | Działka | 0.1447 ha.

 • cena: 97 500 zł