Zgrzebichy, mazowieckie

192 893 zł | Dom | 71,22 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: s położonej przy Zgrzebichy , 07-104 Stoczek, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka o nr ewidencyjnym 222, o pow. 1,20 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym, jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 71,22 m² oraz oborą murowaną o pow. użytkowej 65,16 m² i drewnianą stodołą o pow. użytkowej 173,12 m², uzbrojona w przyłącze energii elektrycznej, wodę z własnej studni głębinowej, własne szambo. Ustanowiona jest służebność osobista (wartość służebności 8.455,00 zł).

Suma oszacowania wynosi 257 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 892,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 719,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. 68 1020 4476 0000 8902 0022 0376.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Żyrardów, mazowieckie

168 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 168 750 zł
  • 4 037 za m2
Image things

Legionowo, mazowieckie

148 933 zł | Mieszkanie | 79,90 m2

  • cena: 148 933 zł
  • 1 864 za m2
Image things

Rzeszotary Pszczele, mazowieckie

28 000 zł | Działka | 0.13 ha.

  • cena: 28 000 zł