Września, wielkopolskie

299 333 zł | Dom | 136,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym we Wrześni Barbara Onyszkiewicz na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 800/19 w dniu 12-01-2024 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni z siedzibą przy Jana Pawła II 10/1, 62-300 Września, sala 5, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której właścicielami są położonej przy Gdańska 19, 62-300 Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1706, o pow. 548 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne (parter, piętro), podpiwniczonym, o pow. uż. 136,5 m2 oraz budynkiem garażowo-gospodarczym. Uzbrojenie terenu – prąd, woda, gaz, kanalizacja. należącej do dłużnika: położonej: 62-300 Września, Gdańska 19, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X] Suma oszacowania wynosi 449 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 299 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 900,00zł. Rękojmia może być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika, w ten sposób, że rękojmia w dniu poprzedzającym przetarg musi zostać zaksięgowana na poniższym rachunku bankowym: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 77 10202212 0000 5102 0286 6887

Suma oszacowania wynosi 449 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 299 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 44 900,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego we Wrześni ul. Jana Pawła II10/1, 62-300 Września.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Image things

Września, wielkopolskie

160 000 zł | Mieszkanie | 84,35 m2

  • cena: 160 000 zł
  • 1 897 za m2