Bielawa, dolnośląskie

54 525 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 20,93 m2 | 3 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 54 525 zł
 • Miasto: Bielawa
 • Powierzchnia: 20,93 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 605 zł
 • Ulica: Wolności 35
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 7 270 zł
 • Numer oferty: 318323X745512469
 • Termin wpłaty wadium: 26-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Dzierżoniowie

Paweł Wilk

Kancelaria Komornicza, ul. Wrocławska 35,  Dzierżoniów,   58-200 Dzierżoniów

tel. 746400229 / fax. 74 633 19 92

Sygnatura: Km 871/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 871/22 w dniu: 31.01.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- lokalu mieszkalnego położonego przy  pl. Wolności 35/10, 58-260 Bielawa, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Świdnicka 51, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się na 2 piętrze. Jest lokalem mieszkaniowym, posiada skosy, jest na ostatniej kondygnacji - poddaszu. Powierzchnia 20,93 m2, obejmuje kuchnie z której przechodzi się do pokoju i następnie z pokoju do łazienki. Ogrzewanie piecykiem typu koza. Instalacje: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną.


Suma oszacowania wynosi 72 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 525,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 7 270,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 79 1090 2327 0000 0001 3346 8839 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  07.02.2024 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Paweł Wilk


Historyczne ceny

Image things

Bielawa, dolnośląskie

44 000 zł | Garaż | 26,34 m2

 • cena: 44 000 zł
 • 1 670 za m2
Image things

Bielawa, dolnośląskie

230 000 zł | Działka | 0.1448 ha.

 • cena: 230 000 zł
Image things

Bielawa, dolnośląskie

180 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 59,45 m2 | 1 piętro

 • cena: 180 000 zł
 • 3 028 za m2