Elbląg, Zawada

327 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 71,60 m2 | 2 piętro

- 10 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 327 000 zł
 • Miasto: Elbląg
 • Powierzchnia: 71,60 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 4 567 zł
 • Ulica: Robotnicza 244
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 43 600 zł
 • Numer oferty: 318319X745503101
 • Termin wpłaty wadium: 11-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 74/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Robotnicza 244/36, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 36 znajduje się na 2 piętrze (3/5 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 244 , położonego przy ulicy Robotniczej w Elblągu, składa się z 4 (czterech) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki, 1 (jednego) w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 71,6 m2 oraz piwnicy o powierzchni 6,8 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 3111/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. Lokalizacja to północna część miasta, osiedle mieszkaniowe wielorodzinne „Zawada” zabudowane współczesnymi domami wielorodzinnymi 4- ro i 10 piętrowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzielnica skomunikowana jest z innymi częściami miasta za pomocą komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla. Dojazd do budynku ulicą wewnątrz osiedlową o nawierzchni z masy bitumicznej z chodnikiem dla pieszych po stronie budynku.

Suma oszacowania wynosi 436 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 327 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik

więcej informacji na:

www.komornik-bortnik.pl 

Historyczne ceny

Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

120 000 zł | Działka | 0.1536 ha.

 • cena: 120 000 zł
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

146 667 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,10 m2 | Parter

 • cena: 146 667 zł
 • 3 658 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

260 000 zł | Działka | 0.3507 ha.

 • cena: 260 000 zł