Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

115 026 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,73 m2

- 77 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/2 CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI  KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2024r. o godz. 13:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 część lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego pod adresem:  85-089 Bydgoszcz, ul. dr Antoniego Jurasza 13/12, dla którego  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X,  stanowiącego własność  dłużnika: Mirosław Rychlik.

Lokal mieści się na parterze 4-kondygnacyjnego, wielorodzinnego, całkowicie podpiwniczonego budynku mieszkalnego, wzniesionego w  1963 roku. Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Dr. A. Jurasza. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 62,73 m2. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 6273/100271. Standard i wyposażenie lokalu oceniono jako średnie.

Suma oszacowania wynosi 153 368,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    115 026,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 336,80 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

 Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W dniu 04-01-2024 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 10:15. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania.


                                                                              Komornik Sądowy

                                                                         Daniel Woźny

Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 zł | Lokal Użytkowy | 328,99 m2

  • cena: 1 zł
  • 0 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

3 000 000 zł | Działka | 1.6061 ha.

  • cena: 3 000 000 zł
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

60 574 zł | Mieszkanie | 51,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 60 574 zł
  • 1 188 za m2