Dęblin, lubelskie

133 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,75 m2 | 1 piętro

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 133 500 zł
 • Miasto: Dęblin
 • Powierzchnia: 36,75 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 3 633 zł
 • Ulica: 15 Pułku Piechoty Wilków 20
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 17 800 zł
 • Numer oferty: 318317X745498417
 • Termin wpłaty wadium: 09-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Ryki, dnia 20 listopada 2023r.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2024r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr III, odbędzie się 


pierwsza licytacja


prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14 należącego do dłużnika ssek położonego w budynku przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 20 w Dęblinie składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o powierzchni użytkowej 36,75 m2 wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 5,88 m2 oraz ze związanym z tym prawem udziałem wynoszącym 4263/232524 części w nieruchomości wspólnej, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Suma oszacowania wynosi 178.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.  
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
 Andrzej Kijak

Historyczne ceny

Image things

Dęblin, lubelskie

46 801 zł | Mieszkanie | 75,00 m2

 • cena: 46 801 zł
 • 624 za m2
Image things

Dęblin, lubelskie

233 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,00 m2 | Parter

 • cena: 233 250 zł
 • 4 092 za m2
Image things

Dęblin, lubelskie

62 402 zł | Mieszkanie | 75,00 m2

 • cena: 62 402 zł
 • 832 za m2