Warszawa, Praga-Południe

194 400 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,50 m2 | 2 piętro

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 194 400 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 35,50 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 5 476 zł
 • Ulica: Wspólna Droga 23
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 25 920 zł
 • Numer oferty: 318310X745482023
 • Termin wpłaty wadium: 08-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe

Mateusz Nowak

Kancelaria Komornicza, Wiatraczna 15/102,  Warszawa,   04-364 Warszawa

tel. 22 41 99 177 / fax. 

Sygnatura: Km 793/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mateusz Nowak, Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 793/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - lokalu mieszkalnego położonego przy  Wspólna Droga 23/21, 04-345 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni użytkowej 35,50 m2 znajdujący się w budynku położonym na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Wspólna Droga 23, wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą nr 21 o powierzchni 2,64 m2 oraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek wolnostojący, mieszkalny, podpiwniczony, V kondygnacyjny, jedna klatka schodowa, 35 lokali. Rok budowy: 1966. W budynku przeprowadzane są przeglądy i naprawy bieżące oraz w ostatnim czasie przeprowadzono następujące remonty: w 2011 r. roboty termo modernizacyjne, w 2015 r. malowanie klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej, w 2016 r. wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Lokal położony na drugim piętrze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz balkonu. Okna dwóch pokoi wychodzą na stronę południowo-wschodnią. Stolarka okienna - drewniana. Stolarka drzwiowa - drewniana. Stolarka okienna stara, zniszczona, szyby z pęknięciami. Stan techniczny i standard lokalu - zły. Lokal do remontu.


Suma oszacowania wynosi 259 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194 400,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 19:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 920,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 79 12402034 1111 0010 7026 4547 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 


Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 13.12.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 20.12.2023 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.


Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Mateusz Nowak


Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Bemowo

498 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 63,40 m2 | 2 piętro

 • cena: 498 000 zł
 • 7 855 za m2
Image things

Warszawa, Wola

815 472 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 102,08 m2 | 7 piętro

 • cena: 815 472 zł
 • 7 989 za m2
Image things

Warszawa, Ochota

46 679 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 46 679 zł
 • 46 679 za m2