Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Januszewo, warmińsko-mazurskie

96 750 zł | Mieszkanie | 49,55 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Iławie

Maciej Garczyński

Kancelaria Komornicza, Kopernika 4C,  Iława,   14-200 Iława

tel. 666 045 775 / fax. 

Sygnatura: Km 928/23


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 928/23 w dniu: 07.12.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Januszewo 1A/2, 14-240 Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Kopernika 4B, Iława, 14-200 Iława)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Januszewo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 1A o powierzchni użytkowej 49,55 m2 wraz z przynależną piwnicą. Łącznej sprzedaży podlega udział 1/125 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, w prawie własności działki gruntu nr 2/5 oraz pomieszczenia gospodarczego (XXXX/XXXXXXXX/X)


Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 750,00 zł.  


Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
Data oględzin Godziny oględzin
22.11.2023 - 06.12.2023 13:00 - 15:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 900,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 68 16001462 1819 4842 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  14.12.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Maciej Garczyński


Image things

Pieckowo, warmińsko-mazurskie

74 410 zł | Działka | 0.5 ha.

  • cena: 74 410 zł
Image things

Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie

550 000 zł | Działka | 1.0263 ha.

  • cena: 550 000 zł
Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

904 875 zł | Lokal Użytkowy | 111,51 m2

  • cena: 904 875 zł
  • 8 115 za m2