Wólka Mińska, mazowieckie

579 450 zł | Dom | 133,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Mińsku Mazowieckim

Sebastian Tymiński

Kancelaria Komornicza, 11 listopada 15,  Mińsk Mazowiecki,   05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 307 03 70, 797 287 800 / fax. 

Sygnatura: KM 811/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Sebastian Tymiński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 811/20 w dniu: 18.01.2024 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Mazowiecka 7C,Wólka Mińska,  05-300 Mińsk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X oraz XXXX/XXXXXXXX/X .

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska, ul. Mazowiecka 7C,
dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW XXXX/XXXXXXXX/X] oraz udziału 2/40 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska, ul. Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW XXXX/XXXXXXXX/X].
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w powiecie mińskim, gmina Mińsk Mazowiecki w miejscowości Wólka Mińska przy ul. Mazowieckiej oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 147 o powierzchni 0,0760 ha.
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 147 prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek wolnostojący mieszkalny, jednorodzinny z garażem, wolnostojący o dwóch kondygnacjach naziemnych - parter, poddasze użytkowe, niepodpiwniczony. Budynek o powierzchni użytkowej 133,7 m2 składa się na parterze z przedsionka, hall-u, salonu z wyjściem na taras, częścią kuchenną z jadalnią, łazienka z wc, pokój, garaż oraz kotłownia, wejście na poddasze poprzez schody drewniane, na poddaszu trzy pokoje sypialniane oraz łazienka z wc. Budynek posiada instalację- kanalizacyjną, wodociągową, instalację wody ciepłej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u, ogrzewanego z kotła gazowego, instalację centralnego ogrzewania kotła gazowego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną znajdującą się się na działce nr 141, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu nr 141 o powierzchni 2750 m2 użytkowana jest jako droga wewnętrzna i posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Mazowiecka. Działka jest częściowo ogrodzona, a także częściowo utwardzona kostką brukową. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 772 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 579 450,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 77 260,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 71 1600 1462 1837 3318 3000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 



Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  25.01.2024 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.




Komornik Sądowy

Sebastian Tymiński


Image things

Radom, Śródmieście

165 750 zł | Mieszkanie | 38,00 m2

  • cena: 165 750 zł
  • 4 362 za m2
Image things

Jawory Podmaście, mazowieckie

3 750 zł | Działka | 2.82 ha.

  • cena: 3 750 zł
Image things

Las Lesznowolski, mazowieckie

30 000 zł | Działka | 0.3635 ha.

  • cena: 30 000 zł