Zamch, lubelskie

400 050 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 400 050 zł
 • Miasto: Zamch
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 400 050 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 318297X745451577
 • Termin wpłaty wadium: 14-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Home » Ogłoszenia » Sprzedaż nieruchomości s – termin do 14.12.2023 r.
Sprzedaż nieruchomości M. Bieniasz – termin do 14.12.2023 r.
OPUBLIKOWANO 13 LISTOPADA 2023 PRZEZ ADAM
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –s – w postępowaniu upadłościowym sygn. akt IX GUp 584/21, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki sprzeda prawo własności:

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,1404 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka nr 138/1) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X o wartości 168 000,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,1310 ha (działka nr 138/2) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X o wartości 23 800,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,3565 ha (działka nr 2313) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X o wartości 13 300,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,2985 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi (działki nr 74) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X o wartości 250 000,00 zł pomniejszone o 37 500,00 zł z tytułu służebności osobistej tj. 148 750,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,7806 ha (działki nr 1473) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X o wartości 25 900,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,3546 ha (działki nr 1526) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X o wartości 11 900,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,2584 ha (działki nr 1527) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X o wartości 8 400,00 zł;

o wartości łącznej oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 400 050,00 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości do dnia 14 grudnia 2023 roku za cenę nie niższą niż wartość oszacowania.

Image things

Orchówek, lubelskie

78 710 zł | Działka | 0.0782 ha.

 • cena: 78 710 zł
Image things

Niemce, lubelskie

66 323 zł | Działka | 1.68 ha.

 • cena: 66 323 zł
Image things

Wożuczyn, lubelskie

30 540 zł | Działka | 0.7191 ha.

 • cena: 30 540 zł