Szczecin, zachodniopomorskie

325 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,68 m2

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 325 000 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 63,68 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 5 104 zł
 • Ulica: Teofila Lenartowicza 9a
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 32 500 zł
 • Numer oferty: 318287X745428157
 • Termin wpłaty wadium: 04-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej xw upadłości sprzeda z wolnej ręki w ramach pisemnego konkursu ofert spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Teofila Lenartowicza 9A/4, o powierzchni użytkowej 63,68 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Zgodnie z wiedzą syndyka w mieszkaniu zamieszkuje dwóch lokatorów.

Nieruchomość zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota 325 000,00 zł. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 32 500,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki.

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście, kurierem bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - sygnatura akt XII GUp 133/18” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 15:00, w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w biurze syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego na ręce Sędziego Komisarza SSR Agnieszki Stańczak - Kujawskiej, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Decyduje data doręczenia oferty pod ww. adresy.

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

777 500 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 161,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 777 500 zł
 • 4 829 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

1 zł | Lokal Użytkowy | 135,41 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

820 200 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 170,90 m2 | 2 piętro

 • cena: 820 200 zł
 • 4 799 za m2