Wołomin, mazowieckie

1 636 000 zł | Dom | 169,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 1 636 000 zł
 • Miasto: Wołomin
 • Powierzchnia: 169,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 9 680 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 163 600 zł
 • Numer oferty: 318278X745407079
 • Termin wpłaty wadium: 12-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk w postępowaniu upadłościowym T (sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022) ogłasza sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie (woj. Mazowieckie) składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, oraz działki niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,4374 HA, księga wieczysta numer XXXX/XXXXXXXX/X

Cena wywoławcza 1 636 000,00 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy) złotych, wadium 163 600,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 14 grudnia 2023 roku o g. 13.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Image things

Warszawa, Żoliborz

299 625 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,14 m2 | 2 piętro

 • cena: 299 625 zł
 • 6 945 za m2
Image things

Dąbrowa, mazowieckie

11 296 zł | Działka | 0.29 ha.

 • cena: 11 296 zł
Image things

Łukówiec, mazowieckie

89 339 zł | Działka | 3.1 ha.

 • cena: 89 339 zł