Warszawa, Targówek

205 142 zł | Mieszkanie | 61,10 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 205 142 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 61,10 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 3 357 zł
 • Ulica: Krasnobrodzka 12
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 318234X745304031
 • Termin wpłaty wadium: 07-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (KW XXXX/XXXXXXXX/X) o pow. 61,1 m2 położonego w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 lok. 50, dzielnica Targówek, za cenę nie niższą niż 205 142,40 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 40/100).

Oferty należy kierować drogą pocztową na adres: Kancelaria Notarialna Michał Lorenc, ul. Sandomierska 18/1, 02-567 Warszawa do dnia 7 grudnia 2023 roku do godz. 12:00, przy czym decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na nabycie udziału w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w postępowaniu upadłościowym Pawła Gołda XXXX/XXXXXXXX/X (sygn. akt XIX GUp 204/20)”. Koperta powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko/firmę/ oraz miejsce zamieszkania/siedzibę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2023 r. w: Kancelaria Notarialna Michał Lorenc, ul. Sandomierska 18/1, 02-567 Warszawa o godz. 12:00.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka Marcina Ostaszewskiego pod adresem e-mail: @ lub pod numerem tel. +48 508 - pokaż numer telefonu - od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Image things

Warszawa, Mokotów

621 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 57,70 m2 | 5 piętro

 • cena: 621 000 zł
 • 10 763 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

717 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,10 m2 | 1 piętro

 • cena: 717 000 zł
 • 12 557 za m2
Image things

Warszawa, Bemowo

615 843 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 68,42 m2 | 1 piętro

 • cena: 615 843 zł
 • 9 001 za m2