Nowa Wieś, podkarpackie

88 200 zł | Dom | 55,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 88 200 zł
 • Miasto: Nowa Wieś
 • Powierzchnia: 55,00 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 604 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 8 820 zł
 • Numer oferty: 318196X745215035
 • Termin wpłaty wadium: 27-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 499/20 of, ogłasza aukcję ustną na sprzedaż, wchodzącej w skład masy upadłości, nieruchomości gruntowej składającej się z, położonej w Nowej Wsi, w gminie Nisko działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 273, o powierzchni 484 m2, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z przybudowanym gankiem i częścią gospodarczą, nieużytkowanym, niepodpiwniczonym, parterowym, o powierzchni zabudowy 79 m2, powierzchni użytkowej ok. 55 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nisku prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

1. Organizatorem aukcji jest Syndyk Masy Upadłości,
2. W aukcji może wziąć udział nieograniczony krąg podmiotów,
3. Przedmiotem aukcji jest, wchodząca w skład Masy Upadłości, nieruchomość gruntowa składająca się z, położonej w Nowej Wsi, w gminie Nisko działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 273, o powierzchni 484 m2, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z przybudowanym gankiem i częścią gospodarczą, nieużytkowanym, niepodpiwniczonym, parterowym, o powierzchni zabudowy 79 m2, powierzchni użytkowej ok. 55 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nisku prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X,
4. Ceną wywoławczą przedmiotu aukcji jest: kwota 88 200 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) netto, która stanowi 100% wartości przedmiotu aukcji, wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, i która zostanie powiększona o stosowny podatek.
5. Aukcja odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Kancelarii Syndyka pod adresem: Al. Jana Pawła II 25/217, 37-450 Stalowa Wola. W celu zapewnienia transparentności aukcji, z przebiegu aukcji zostanie sporządzony pisemny protokół zaś sam przebieg aukcji zostanie zarejestrowany w formie elektronicznego zapisu obrazu i dźwięku.
6. Zgłaszający udział w aukcji mają możliwość dokonania wizji lokalnej przedmiotu aukcji w dniu 25 listopada 2023 r. w godzinach 12.00 – 13.00.
7. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji zawiera operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka pod adresem: Al. Jana Pawła II 25/217, 37-450 Stalowa Wola, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wglądu.
8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:
1) wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu aukcji, tj. kwoty 8 820 zł., którą należy wnieść najpóźniej do dnia 27 listopada 2023 r. na rachunek bankowy właściwy do obsługi postępowania upadłościowego:

Image things

Nowa Wieś, wielkopolskie

45 360 zł | Działka | 1.65 ha.

 • cena: 45 360 zł
Image things

Nowa Wieś, wielkopolskie

24 320 zł | Działka | 0.48 ha.

 • cena: 24 320 zł
Image things

Nowa Wieś, wielkopolskie

1 550 800 zł | Działka | 1.5508 ha.

 • cena: 1 550 800 zł