Iława, warmińsko-mazurskie

91 120 zł | Mieszkanie | 62,46 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 91 120 zł
 • Miasto: Iława
 • Powierzchnia: 62,46 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 1 459 zł
 • Ulica: Baczyńskiego 6
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 318171X745156485
 • Termin wpłaty wadium: 07-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:
udziału o wielkości 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Iławie, przy ul. Baczyńskiego 6 o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 62,46 m2, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału o wielkości 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Iławie, przy ul. Baczyńskiego 6 o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 62,46 m2, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 91.120 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).
2. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka: Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
3. Konkurs ofert polega na nadesłaniu na adres Kancelarii Syndyka (Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława), pisemnej bezwarunkowej oferty (w języku polskim) z określeniem oferowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza), z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu - Ostróda, ul. Baczyńskiego 6” lub na adres email Kancelarii Syndyka z tytułem e-mail: „Oferta zakupu - Ostróda, ul. Baczyńskiego 6”
4. Oferty można składać do dnia 7 grudnia 2023 roku, a decydująca jest data wpływu oferty pisemnej lub wiadomości e-mail do Kancelarii Syndyka (nie data nadania).
5. Oferent składając ofertę nabycia zobowiązuje się zapłacić zaoferowaną cenę oraz należne podatki, koszty i opłaty związane z nabyciem w/w mienia.

Image things

Iława, warmińsko-mazurskie

171 750 zł | Mieszkanie | 36,48 m2

 • cena: 171 750 zł
 • 4 708 za m2