Mielec, Kusocińskiego

Lokal użytkowy | 616 959 zł | 467,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 616 959 zł
 • Miasto: Mielec
 • Powierzchnia: 467,20 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 1 321 zł
 • Ulica: Księdza Skargi 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 31813X74506049
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-05 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE
Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu z siedzibą przy ul.Staffa 4a
z a w i a d a m i a :
6 czerwca 2019 r. o godz. 900 (czwartek)
w budynku przy ul. Staffa 2a przeprowadzony zostanie
p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego,
położonego na parterze i w piwnicy budynku handlowo-usługowego,
stanowiącego własność Spółdzielni.
Nieruchomość położona jest przy ul. Księdza Skargi 4 w Mielcu.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość - lokal użytkowy
o powierzchni użytkowej 467,20 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4672/22480.
Nieruchomość-lokal użytkowy znajduje się na działce nr 2907/13 o pow. 9 393 m2,
objętej księgą wieczystą TB1M/00079592/5.
W skład lokalu wchodzą :
pojedyncze pomieszczenia o powierzchni 345,00 m2 usytuowane na parterze budynku wraz z rampą rozładunkową i dwoma samodzielnymi wejściami,
pojedyncze pomieszczenia usytuowane
w piwnicy budynku o powierzchni 122,20 m2

Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.
Lokal przeznaczony jest pod działalność nieuciążliwą.
Cena wywoławcza wynosi 616 959,00 zł (netto)
Odrębna własność lokalu
zostanie ustanowiona w dniu sprzedaży lokalu użytkowego.
Wadium w wysokości : 10 000,00 zł
należy wpłacić najpóźniej do środy tj. do dn. 5.06.2019 r., na konto Spółdzielni
nr 54 1020 4913 0000 9802 0010 1816 w PKO BP S.A. Oddział 2 w Rzeszowie.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić w dniu przetargu oryginalny dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny uzyskania przedmiotowego lokalu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po jego zakończeniu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnik, który wygra przetarg, dokona wpłaty całości wylicytowanej kwoty do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy przystępujący do przetargu składają oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu.
Osoba posiadająca pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinna przedstawić pełnomocnictwo komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Informacji dot. lokalu udziela Administracja Osiedla im.M.Kopernika i S.Żeromskiego tel. 17 5864442, 17 5855393.

Image things

Mielec , Cyranka

191 681 zł | 89,60 m2

 • cena: 191 681 zł
 • 2 139 za m2
Image things

Mielec , Podkarpackie

253 485 zł | 152,50 m2

 • cena: 253 485 zł
 • 1 662 za m2