Lipińskie, warmińsko-mazurskie

29 830 zł | Mieszkanie | 46,12 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 29 830 zł
 • Miasto: Lipińskie
 • Powierzchnia: 46,12 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 647 zł
 • Ulica: 14
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 4 000 zł
 • Numer oferty: 318127X745053437
 • Termin wpłaty wadium: 06-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym s prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, sygn. akt GL1G/GUp-s/277/2022, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

przysługującego udziału w wysokości 1/3 części w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 46,12 m2, położonego w budynku nr 14 w miejscowości Lipińskie, gm. Miłki, powiat giżycki. Lokal położony jest na parterze w 2-kondygnacyjnym budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,50 m2. Dla lokalu mieszkalnego założona jest księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek wielorodzinny położony jest na działce nr 44/1 zapisanej w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X. Prawo własności lokalu mieszkalnego przysługuje Rafałowi Gardzielewskiemu, Mireli Gardzielewskiej oraz Kamili Gardzielewskiej po 1/3 części każdemu.
Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 29.830,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych).

Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową – listem poleconym lub kurierem w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 08.12.2023 r. na adres: Krzysztof Kubica - syndyk masy upadłości Rafała Gardzielewskiego, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „oferta - Lipińskie” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Rafała Gardzielewskiego nr 24 1090 2835 0000 0001 5180 4022 prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. do dnia 06.12.2023 r. z dopiskiem „wadium – Lipińskie” (decyduje data uznania rachunku bankowego).

Image things

Lipińskie, warmińsko-mazurskie

8 800 zł | Mieszkanie | 46,12 m2

 • cena: 8 800 zł
 • 191 za m2