Stawiszyce, świętokrzyskie

84 560 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pińczowie z siedzibą przy 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów, sala sala nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja:


- ułamkowej części nieruchomości położonej przy , Stawiszyce, 28-425 Złota , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/2 (należący do ) w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 399 o powierzchni 0,2300 ha (Br R II 0,1800 ha, R II 0,0500 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi położona w miejscowości Stawiszyce gmina Złota, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 112 747,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 560,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 274,70 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika.

Image things

Jędrzejów, świętokrzyskie

72 450 zł | Działka | 0.018 ha.

  • cena: 72 450 zł
Image things

Chęciny, świętokrzyskie

46 626 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 46 626 zł
Image things

Chęciny, świętokrzyskie

28 776 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 28 776 zł