Zamość, lubelskie

161 250 zł | Mieszkanie | 38,00 m2 | 2 piętro

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 161 250 zł
 • Miasto: Zamość
 • Powierzchnia: 38,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 4 243 zł
 • Ulica: Orzeszkowej 36
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 21 500 zł
 • Numer oferty: 317984X744718531
 • Termin wpłaty wadium: 11-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu

Aleksandra Puchacz

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 3,  Zamość,   22-400 Zamość

tel. 84 639 18 47 / fax. 84 639 18 47

Sygnatura: km 213/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 213/22 w dniu 12-01-2024 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, sala 33, odbędzie się pierwsza licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest xk   położonego przy  Orzeszkowej 36/45, 22-400 Zamość, dla którego Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w Zamościu przy ul. Orzeszkowej 36/45
(Lokal mieszkalny nr 45 o powierzchni użytkowej 38,00 m2, usytuowany jest na II piętrze, w drugiej klatce od strony północnej. Składa się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju, od strony wschodniej posiada balkon. Wcześniej była to kawalerka złożona z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i korytarza).

Suma oszacowania wynosi 215 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 21 500,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu ul. Wyszyńskiego11, 22-400  Zamość. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank PEKAO SA II O/Zamość 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Aleksandra Puchacz


Historyczne ceny

Image things

Zamość, lubelskie

2 400 000 zł | Działka | 0.5298 ha.

 • cena: 2 400 000 zł
Image things

Zamość, lubelskie

1 zł | Lokal Użytkowy | 768,61 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2
Image things

Zamość, lubelskie

13 433 zł | Działka | 0.0097 ha.

 • cena: 13 433 zł