Wrocław, Stare Miasto

125 250 zł | Mieszkanie | 19,20 m2 | 4 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 125 250 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 19,20 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 6 523 zł
 • Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 7A
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 16 700 zł
 • Numer oferty: 317982X744713847
 • Termin wpłaty wadium: 12-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Śródmieścia

Jacek Pawiłowicz

Kancelaria Komornicza, pl. Muzealny 12,  Wrocław,   50-035 Wrocław

tel. 71-346-06-93 / fax. 

Sygnatura: KM 138/23


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Kancelaria Komornicza nr XIII we Wrocławiu Jacek Pawiłowicz podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 138/23 w dniu: 15.12.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- lokalu mieszkalnego położonego przy  Piłsudskiego 7A/17, 50-085 M. Wrocław, dla którego SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA KRZYKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  Komandorska 16, WROCŁAW, 50-950 M. Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny nr 17 o pow. 19,20 m2, położonego we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, przy ul. Piłsudskiego 7A.
Dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Z własnością lokalu łączy się udział 150/10000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem mieszkalnym z lat 60 XX w. Budynek sześciokondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie zwartej, jednoklatkowy. Budynek o relatywnie średnim standardzie wykonania części wspólnych wewnątrz. Budynek nie jest wyposażony w windę. Klatka schodowa pokryta farbą olejną, schody lastrico. Dach o pokryciu papą. Stolarka okienna PCV. Drzwi wejściowe PCV przeszklone.
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na piątej kondygnacji mieszkalnej (4 piętrze) budynku – lokal jednopoziomowy i składa się z jednego pokoju z balkonem, łazienki z WC oraz przedpokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni użytkowej równej 19,20 m2.
Lokal mieszkalny o standardzie na poziomie poniżej średniej, do remontu. Wielkość pomieszczeń mniejsza od standardowej- ciemny aneks kuchenny.
Lokal mieszkalny jednostronny z oknami i balkonem na stronę zachodnią.


Suma oszacowania wynosi 167 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 250,00 zł.  


Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
Data oględzin Godziny oględzin
07.12.2023 16:00 - 16:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 700,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 22 1020 5226 0000 6702 0460 5384 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  22.12.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Jacek Pawiłowicz


Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Krzyki

390 000 zł | Mieszkanie | 49,56 m2

 • cena: 390 000 zł
 • 7 869 za m2
Image things

Wrocław, Psie Pole

205 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,13 m2 | Parter

 • cena: 205 000 zł
 • 7 845 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

880 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 102,37 m2 | 1 piętro

 • cena: 880 000 zł
 • 8 596 za m2