Pakość, kujawsko-pomorskie

117 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 60,37 m2 | 1 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 117 750 zł
 • Miasto: Pakość
 • Powierzchnia: 60,37 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 1 950 zł
 • Ulica: Szkolna 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 700 zł
 • Numer oferty: 317977X744702137
 • Termin wpłaty wadium: 07-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Piotr Synik

Kancelaria Komornicza, Wałowa 39, Inowrocław, 88-100 Inowrocław

tel. 523533433 / fax. 523550674

Sygnatura: Km 11/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, sala 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:  , położonej przy ul. Szkolna 1/5, 88-170 Pakość, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 60,37 m2 wraz z udziałem 6037/73246 części w nieruchomości wspólnej. W skład pow. użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzą następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka wraz z wc, przedpokój. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 4,05 m2 oraz 3,02 m2. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 53,30 m 2 . Mieszkanie do remontu. Budynek wzniesiony na początku XX wieku. Mieszkanie wyposażone w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Centralne ogrzewanie indywidualne, kaloryfery płytowe.

Suma oszacowania wynosi 157 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 22 10901069 0000 0001 4254 9849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
30.11.2023 12:00 - 12:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Synik


Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 410 000 zł | Działka | 0.4161 ha.

 • cena: 1 410 000 zł
Image things

Brodnica, kujawsko-pomorskie

70 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 70 500 zł
 • 2 055 za m2
Image things

Kaczkówko, kujawsko-pomorskie

4 500 zł | Działka | 0.0574 ha.

 • cena: 4 500 zł