Inowrocław, kujawsko-pomorskie

173 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,60 m2 | 4 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Piotr Synik

Kancelaria Komornicza, Wałowa 39, Inowrocław, 88-100 Inowrocław

tel. 523533433 / fax. 523550674

Sygnatura: GKm 94/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, sala 19, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ck, położonego przy ul. Kiełbasiewicza 11/89, 88-100 Inowrocław, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 54,60 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 546/23948 części w nieruchomości wspólnej, położony na czwartym piętrze. W skład powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzą następujące pomieszczenia: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,20 m2 . Posiada balkon.

Suma oszacowania wynosi 231 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 23 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 22 10901069 0000 0001 4254 9849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
30.11.2023 13:00 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Synik


Historyczne ceny

Image things

Inowrocław, kujawsko-pomorskie

196 667 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 50,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 196 667 zł
  • 3 879 za m2