Wrocław, Fabryczna

290 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,71 m2 | 8 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 290 250 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 54,71 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 305 zł
 • Ulica: Strzegomska 260A
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 8
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 38 700 zł
 • Numer oferty: 317971X744688085
 • Termin wpłaty wadium: 03-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Michał Głowacki

Kancelaria Komornicza, Białowieska 113/5,  Wrocław,   54-234 Wrocław

tel. 71 725 34 74 / fax. 

Sygnatura: MG GKM 75/21 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej Michał Głowacki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-12-2023 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, sala 205,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest   położonego przy  Strzegomska 260A/27,Wrocław,  54-432 WROCŁAW , dla którego    (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław,  50-022 Wrocław prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal usytuowany jest na dziewiątej kondygnacji, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, ustępu dwóch przedpokoi i piwnicy o powierzchni 2,61m2. Do lokalu przylega balkon. Powierzchnia użytkowa: 52,10m2. Instalacje i przyłącza: wodociągowa, kanalizacyjna, c. o. i c. w. u., gazowa, elektryczna, teleinformatyczna i domofonowa. Standard wykończenia lokalu oznaczono jako dobry.

Suma oszacowania wynosi 387 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 290 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 38 700,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski 92 1050 1504 1000 0092 2491 0944.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu tygodnia przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Świebodzka 5, Wrocław, 50-046 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
27.11.2023 11:00 - 11:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał GłowackiHistoryczne ceny

Image things

Wrocław, Krzyki

800 000 zł | Działka | 0.013 ha.

 • cena: 800 000 zł
Image things

Wrocław, Krzyki

1 576 000 zł | Działka | 0.0897 ha.

 • cena: 1 576 000 zł
Image things

Wrocław, Krzyki

800 000 zł | Działka | 0.013 ha.

 • cena: 800 000 zł