Kędzierzyn-Koźle, Koźle

141 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,36 m2

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 141 000 zł
 • Miasto: Kędzierzyn-Koźle
 • Powierzchnia: 38,36 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 3 676 zł
 • Ulica: Juliusza Ligonia 38
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 100 zł
 • Numer oferty: 317891X744500725
 • Termin wpłaty wadium: 06-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony
na zbycie lokalu stanowiącego własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17, w pokoju nr 10.

ul. Juliusza
Ligonia 38/5

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 6 grudnia 2023 r. przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w PKO BP S.A. w Kędzierzynie-Koźlu nr 57 1020 3714 0000 4102
0108 5455, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Historyczne ceny

Image things

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

230 000 zł | Działka | 0.1409 ha.

 • cena: 230 000 zł
Image things

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

2 000 000 zł | Działka | 2.3753 ha.

 • cena: 2 000 000 zł
Image things

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

110 000 zł | Działka | 0.1068 ha.

 • cena: 110 000 zł