Recz, zachodniopomorskie

100 000 zł | Mieszkanie | 55,05 m2

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 100 000 zł
 • Miasto: Recz
 • Powierzchnia: 55,05 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 1 817 zł
 • Ulica: Ratuszowa 21
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 317874X744460911
 • Termin wpłaty wadium: 11-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ RECZA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal
mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 55,05 m² znajdujący się na I piętrze budynku
wielorodzinnego nr 21, położonego przy ul. Ratuszowej w Reczu, wraz z udziałem do 305/1000
części w częściach wspólnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 209/3 o pow. 344 m² a
także z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 15,82 m². Dla
przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr Nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi,
kuchni, łazienki – pomieszczenia przejściowe, wymagające remontu. Wyposażony został w
instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową, ogrzewanie centralne na opał
stały. Działka nr 209/3 sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe, brak aktualnego MPZP
oznaczenie w studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przedmiotowa
nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Wadium wynosi – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy
o podatku od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Reczu ul. Ratuszowa 17.
Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 11 grudnia 2023 r.
włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w
Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium
jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Historyczne ceny

Image things

Recz, zachodniopomorskie

49 200 zł | Działka | 0.6645 ha.

 • cena: 49 200 zł