Lubartów, Lubelskie

Obiekt | 5 900 000 zł | 1 916,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 5 900 000 zł
 • Miasto: Lubartów
 • Powierzchnia: 1 916,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 3 079 zł
 • Ulica: Rynek 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 180 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31787X74445157
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-31 - Co to znaczy?

Opis

PHU "Domar" S. A. z siedzibą w Lublinie ul. Zamojska 29, NIP 9462126510, wpis do KRS numer 0000053062, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 973.300 zł. ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubartowie Rynek I/13, składającej się z działek, o nr ew. 185/1, 185/2, 185/3, o pow. 1.775 m? z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem handlowym ( Dom Handlowy "Jubilat") o łącznej pow. ok. 1.916 m? z prawem własności - posiadającej księgę wieczystą: LU1A/00008387/2, bez obciążeń.

Cena wywoławcza 5.900.000,- zł. (zwolniona z podatku VAT). Nieruchomość przynosi pożytki cywilne - czynsz z wynajmu części budynku. Nieruchomość jest oferowana jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r. w kwocie 180.000,- zł. na rachunek: 69 1240 1503 1111 0010 0359 9382. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie z dopiskiem: "Przetarg Lubartów" do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 14?? w biurze Spółki: 20-102 Lublin, ul. Zamojska 29 (obowiązuje data wpływu). Spółka zastrzega, że w przypadku ofert zbliżonych cenowo będzie przeprowadzony przetarg ustny. Spółka zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu w siedzibie Spółki, informacje także telefoniczne: (81) 532-40-30 lub drogą elektroniczną - [email protected]

Image things

Zamość , Lubelskie

530 250 zł | 1,00 m2

 • cena: 530 250 zł
 • 530 250 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

219 507 zł | 4 pokoje | 98,50 m2

 • cena: 219 507 zł
 • 2 228 za m2
Image things

Świdnik , Lubelskie

195 000 zł | 3 pokoje | 49,82 m2 | 4 piętro

 • cena: 195 000 zł
 • 3 914 za m2