Ełk, warmińsko-mazurskie

151 000 zł | Mieszkanie | 40,30 m2

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 151 000 zł
 • Miasto: Ełk
 • Powierzchnia: 40,30 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 3 747 zł
 • Ulica: Gdańska 36
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 317849X744402361
 • Termin wpłaty wadium: 15-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 223/2023, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 55001. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu jest stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny oznaczony numerem 2, o powierzchni 40,30 m2 , usytuowany w budynku przy ul. Gdańskiej 36 w Ełku wraz z prawami związanymi z tym lokalem, w tym udziałem 27/179 części w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Ełku, Wydział Ksiąg
Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza wynosi kwotę 151.000,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Historyczne ceny

Image things

Ełk, warmińsko-mazurskie

178 200 zł | Mieszkanie | 50,66 m2

 • cena: 178 200 zł
 • 3 518 za m2
Image things

Ełk, warmińsko-mazurskie

248 200 zł | Mieszkanie | 76,69 m2

 • cena: 248 200 zł
 • 3 236 za m2
Image things

Ełk, warmińsko-mazurskie

232 200 zł | Mieszkanie | 71,72 m2

 • cena: 232 200 zł
 • 3 238 za m2