Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Trzebiatów, zachodniopomorskie

53 093 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,35 m2 | Parter

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1262/21 w dniu 18-12-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, sala 2, odbędzie się druga licytacja:


- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest położonej przy Kilińskiego 96/3, 72-320 Trzebiatów, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Wysoka Brama 2, Gryfice, 72-300 Gryfice) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości lokalowej nr 3, o funkcji mieszkalnej, położona w Trzebiatowie przy ul. Kilińskiego 96 o powierzchni użytkowej 51,35 m2 wraz z udziałem w części wspólnej, według stanu na dzień wizji lokalnej. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Lokal położony na I kondygnacji budynku (parter). Suma oszacowania wynosi 79 639,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 093,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 964,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Patrycjusz Stuła

Suma oszacowania wynosi 79 639,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 093,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 7 964,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gryficach ul. Wysoka Brama2, 72-300 Gryfice.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

67 000 zł | Działka | 0.087 ha.

  • cena: 67 000 zł
Image things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

88 500 zł | Działka | 0.1 ha.

  • cena: 88 500 zł
Image things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

67 000 zł | Działka | 0.0867 ha.

  • cena: 67 000 zł